Pan Peryskop to postać stworzona przez poznańskiego artystę, znanego pod pseudonimem Noriaki. Początkowo ten nietypowy stworek był tylko formą streetartu pojawiającą się stopniowo na murach i chodnikach nie tylko w polskich, ale też zagranicznych miastach. Wraz z rozwojem i pozyskaniem sławy przez Pana Peryskopa, Noriaki zaczął tworzyć również obrazy i rzeźby z podobizną stworzonej przez siebie postaci.

 I jak widać na tym się nie zatrzymał.